Uzman Klinik Psikolog Zeynep AKÇA

Manik Depresyonun Psikolojik Yönü

Manik depresyonun (Bipolar Bozukluk) tedavisi sadece ilaç içmeyi kapsamamaktadır, aynı zamanda düşünce ve davranışları düzenleyen psikoterapötik yaklaşımı da içermektedir. Tedavide ilaç ve psikoterapinin birlikteliği gereklidir. Manik depresyon ile başa çıkabilmeyi başarmak tedavinin en önemli bölümüdür.

Psikoterapi, ilaç tedavileri ile birlikte uygulandığında, hastalara ve ailelerine destek, eğitim ve rehberlik sağlamaktadır. Örnek olarak, manik ve depresif dönemleri tetikleyen stres faktörlerini fark etmelerine ve bunlarla başa çıkabilmelerine yardımcı olmaktadır. Psikoterapi ayrıca, gelişmekte olan bir hastalık döneminin erken belirtilerini saptamaya da yardımcı olabilmektedir. Çoğu zaman, hızla başlatılan tedavi tam gelişmiş bir depresyon veya mani krizini önleyebilir. Psikoterapi bireysel olarak hastaya, aileye, aile ile birlikte hastaya ve grup olarak uygulamayı kapsamaktadır. Davranışçı psikoterapi yaklaşımı ile bipolar bozukluk belirtileri ile nasıl uğraşılacağı, kişilerde yeni hastalık dönemlerini ortaya çıkarabilecek streslerle başa çıkabilmesine çalışılmaktadır. Bilişsel psikoterapi yaklaşımı ile manik depresyonda kişilerin depresif ve yükselmiş duygudurumlar sırasında ortaya çıkan çarpık düşünceler ve inançları tanımlamaları ve bunlara karşı koyabilmeleri çalışılmaktadır. Örnek olarak, depresyon ataklarına eşlik eden aşırı karamsar düşünceleri olumlu yönde değiştirmek için yardım sağlamaktadır. İçgörü kazanımına yönelik psikoeğitim içeren psikoterapi yaklaşımı ile hastaya farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hastalığın biyolojik ve psikolojik yönleri ele alınmaktadır, hastaya ayrıntılı olarak biyolojik ve psikolojik yöndeki değişiklikler anlatılmakta ve başa çıkma yöntemlerini geliştirmede kılavuz olunmaktadır. Ayrıca psikoterapideki bir diğer amaç, bipolar bozukluğun ilişkiler üzerinde yaratabileceği gerilimin azaltılmasına yönelik çalışmaktır.

Uzman Klinik Psikolog

Zeynep AKÇA