Doç. Dr. Özgür Öztürk

Manik Depresyonda (Bipolar Bozukluk) Genel Tedavi Yaklaşımı

Giderek artan sayıdaki bilimsel kanıt, manik depresyonun biyolojik kökenlerini açığa çıkarmaktadır. Bu çalışmalar ışığında daha kesin teşhis, daha iyi tedavi seçenekleri ve hastalığın gidişatına dair daha iyi tahminler yapabilmek mümkün hale gelmektedir. Manik depresyonun başarılı bir şekilde tedavisi için her biri ayrı ayrı önem taşıyan dört ana bileşen vardır.

  • Psikofarmakolojik açıdan, yani ilaç kullanmak suretiyle belirtilerin ortadan kaldırılıp, hastanın eski işlevsellik düzeyine geri döndürülmesi
  • Psikoterapi ve hastaların eğitilmesine önem verilerek, hastalık süreciyle başa çıkmalarının kolaylaştırılmaya çalışılması
  • Ailenin sürecin içine dahil edilip eğitilmesi, aile bireylerinin üzerindeki baskının azaltılması ve dolayısıyla, hastanın sosyal destek sisteminin güçlendirilmesi
  • Hastaların değişen günlük ihtiyaçları doğrultusunda, kendi yaşam çevrelerinde bağımsız bir şekilde yaşayabilmelerini destekleyecek rehabilitasyon programları

Ülkemizde psikofarmakoloji ve bireysel psikoterapi oldukça iyi şekilde yapılabilir durumdadır. Deneyimlerimiz, ailenin yeterli derecede sürecin içine katılmadığı ve hastalıkla ilgili eğitimin eksik bırakıldığı noktada hastalığın gidişatının kötü olduğunu gösterdiğinden, ekibimizde aile odaklı terapilere de önem vermekteyiz. Rehabilitasyon programları ise ülke çapında sağlık politikaları gerektirmektedir.

Doç. Dr. Özgür Öztürk