Uzman Klinik Psikolog Zeynep AKÇA
Dr. Yasin Genç

Manik Depresyon'un (Bipolar Bozukluk) Başlangıcı Nasıldır?

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Manik Depresyonun (Bipolar Bozukluk) toplumda görülme sıklığı %1-3-4 arasında verilmektedir. Dünyada hemen her toplumda eşit oranda görülmekte ve görülme sıklığı ortalama %1-2 arasında değişmektedir. Kadın ve erkek cinsiyet görülme sıklığı açısından bir farklılık yaratmamaktadır. Hastalık her yaşta görülebilmektedir. Ancak 20' li yaşlar ve öncesi genellikle 15-24 yaş arasında başlama olasılığı oldukça sıktır ve yaşam boyunca sürebilir. Hastalarda tek bir manik epizot izlenebildiği gibi, 590 dan fazlasında tekrarlayan ataklar, nüksler izlenir. Çocuklarda ve 65 yaşın sonrasında başlama ihtimali azalmaktadır. Hastaların yaklaşık %30'u başlangıçta unipolar depresyon gibi yanlış tanılar almakta ve doğru tanı almaları ortalama 5 yılı bulmaktadır.

Dr. Yasin Genç

Psk. Zeynep Akça